Miljöpolicy

Vårt mål och fokus

HÄrlig startades 2014 och ambitionen har alltid varit att leverera det bästa från växtriket på smartaste sätt utan att göra ett stort klimat avtryck. I produkterna använder vi rena välgörande oljor från växtriket. Vi förpackar våra produkter med recyklad PET. Vi har valt detta material för att det ska vara ett lättvikts material då vi sänder paket anpassat till din brevlåda.

Recyklad PET kan återvinnas flera gånger vilket bidrar till att ta hand om vår planet. En frisk planet och en vacker hy. Vi vill bidra med att minska utsläppen och inte använda kemiska ämnen. Förpackningarna är tyvärr ett måste för att bibehålla kvalitén samt transport. Då är vi glada att använda ett material som cirkulerar. Genom detta minskas utsläpp som också kan skada människor och vår natur. Vi uppmanar dig som konsument att återvinna förpackningarna.

Råmaterial väljs med stor omsorg för miljö och bästa kvalitet. Vi lägger fokus på ett hållbart minimerat sortiment där produkterna har en bred användningsgrad, där våra råvaror har läkande egenskaper.

Vi på kontoret väljer att fokusera på miljöanpassade val. Vi använder El-bil, cykel, kommunala transporter och promenerar. Självklart väljer vi också Fairtrade och ekologiskt kaffe. Vi tar vårt CSR-ansvar med glädje.

Produktion Vi överproducerar inte och har därför ett litet svinn. Våra kunder får den bästa kvalitén.

Vi månar om framtiden därför är HÄrligt ett ärligt märke från start till slutproduktion

Emelie & Sydney